Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn $S_1$, $S_2$  cách nhau 20cm dao động theo phương thẳng đứng với các phương trình\[{{u}_{1}}={{u}_{2}}=A\cos (\omega t)\]. Bước sóng trên mặt nước do hai nguồn này tạo ra là \[\lambda \] = 4cm. Trên mặt nước, xét một vân giao thoa cực đại gần đường trung trực của $S_1S_2$  nhất; số điểm dao động cùng pha với $S_1$, $S_2$ nằm trên vân này và thuộc hình tròn đường kính $S_1S_2$ là   

           

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook