Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là từ hai khe đến màn là D = 2 m, nguồn sáng gồm hai bức xạ đơn sắc và λ2 = 0,5 µm. Nếu hai vân sáng của hai bức xạ trùng nhau ta chỉ tính là một vân sáng thì khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân sáng quan sát được trên màn là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook