Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe hẹp là 1 mm, khoảng cách màn quan sát tới mặt phẳng chứa hai khe là 2,5 m. Ánh sáng chiếu đến hai khe gồm hai ánh sáng đơn sắc trong vùng khả kiến có bước sóng ${{\lambda }_{1}}$ và ${{\lambda }_{1}}+0,1\mu m$. Khoảng cách gần nhất giữa hai vân sáng cùng màu với vân trung tâm là 7,5 mm. Giá trị ${{\lambda }_{1}}$ là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook