Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe $S_1$, $S_2$ là 0,5 mm. Màn E đặt sau hai khe $S_1,S_2$ và song song với $S_1S_2$ cách $S_1S_2$ là 1,5 m. Ánh sáng thí nghiệm có dải bước sóng 0,41 μm ≤ λ ≤ 0,62 μm, Tại M trên màn E cách vân sáng trắng 1,1 cm, bức xạ cho vân sáng với bước sóng ngắn nhất gần giá trị nào nhất sau đây

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook