Trong thí nghiệm về sóng dừng trên một sợi dây, đo được khoảng cách giữa hai nút sóng liền kề là 15 cm. Quãng đường sóng truyền đi được trong một chu kỳ là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook