Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng đồng thời bởi hai bức xạ đơn sắc có bước sóng lần lượt là ${{\lambda }_{1}}$ và ${{\lambda }_{2}}$ . Trên màn quan sát có vân sáng bậc 12 của ${{\lambda }_{1}}$ trùng với vân sáng bậc 10 của ${{\lambda }_{2}}$ . Tỉ số ${{\lambda }_{1}}/{{\lambda }_{2}}$ bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook