Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Đồng thời chiếu vào hai khe các bức xạ đơn sắc có bước sóng \[{{\lambda }_{1}}=\text{ }0,5\text{ }\mu m\] và\[{{\lambda }_{2}}\] . Trong đoạn L = 1,2 cm trên màn quan sát đối xứng nhau qua vân sáng trung tâm, đếm được tất cả 41 vạch sáng (vị trí hai vân sáng trùng nhau chỉ tính 1 vạch), trong đó có 5 vạch có vân sáng của hai bức xạ trùng nhau; biết 2 trong 5 vạch này nằm ở hai biên của L. Giá trị của\[{{\lambda }_{2}}\]là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook