Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra ánh sáng trắng có bước sóng từ 380nm đến 760nm. Trên màn quan sát, tại điểm M có đúng 4 bức xạ cho vân sáng có bước sóng 735nm; 490nm; \[{{\lambda }_{1}}\] và \[{{\lambda }_{2}}\]. Tổng năng lượng của hai photôn ứng với hai bức xạ này là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook