Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, chiếu đồng thời ba bức xạ đơn sắc  vào hai khe. Số vân sáng trùng nhau của hai bức xạ trong đoạn giữa hai vân gần nhau nhất cùng màu với vân sáng trung tâm là

       

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook