Trong trường hợp nào dưới đây số chỉ thời điểm mà ta xét trùng với số đo khoảng thời gian trôi?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook