Trong tự nhiên clo có mấy đồng vị bền, là những đồng vị nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook