Trung hòa 10 ml dung dịch HCl 1M cần 20 ml dung dịch KOH nồng độ a mol/l. Giá trị của a là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook