Trước khi đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại bản di chúc với dự liệu thiên tài, động viên tinh thần chiến đấu của quân và dân ta là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook