Trước sự tấn công của thù trong giặc ngoài, phái Gi-rông-đanh đã có hành động gì?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook