Trường hợp không đúng giữa tên quặng sắt và hợp chất sắt chính có trong quặng sắt là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook