Trường hợp nào dưới đây có thể coi vật chuyển động như một chất điểm?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook