Trường hợp nào dưới đây không có sự phù hợp giữa nhiệt độ và phản ứng xảy ra trong lò cao ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook