Từ 1 tế bào ban đầu, qua k lần phân chia nguyên phân liên tiếp tạo ra được

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook