Từ ba chữ số $0" /> Từ ba chữ số $0" />

Từ ba chữ số $0;1;2$, ta viết được mấy số có ba chữ số khác nhau ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook