Tứ giác \(ODFA\) là hình gì?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook