Từ nào sau đây còn được dùng để chỉ sự tự nhân đôI của ADN:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook