Từ nào sau đây không phải là từ trái nghĩa với yếu ớt ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook