Từ việc kí Hiệp ước Giáp Tuất 1874, có thể kết luận rằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook