Tương quan về số lượng axít amin và nuclêôtít của mARN khi ở trong ribôxôm là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook