Tuyên ngôn Độc lập Mỹ (1776) và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền Pháp (1789) đều thể hiện sự tiến bộ ở điểm nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook