Ứng dụng nào sau đây không phải của hiện tượng nở vì nhiệt:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook