Ứng với công thức phân tử C6H14 có bao nhiêu đồng phân mạch cacbon ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook