“Và bằng phép màu một tiếng

Tôi bắt đầu lại cuộc đời

Tôi sinh ra để biết em

Để gọi tên em

TỰ DO”

Nội dung chính của đoạn thơ trên là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook