Vai trò của Nơron trung gian là :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook