Vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook