Văn bản nhật dụng nào sau đây được viết bằng phương thức tự sự?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook