Vật kính của kính thiên văn là 1 thấu kính hội tụ tiêu cự lớn thị kính là 1 thấu kính hội tụ tiêu cự bé. Một người mắt không có tật dùng kính thiên văn để quan sát mặt trăng ở vô cực , khi đó khoảng cách vật kính - thị kính là 90cm độ bội giác của ảnh là 17. Tiêu cự của thị kính là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook