Vật nào sau đây không có cấu trúc tinh thể ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook