Vật nhỏ trong con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì 0,4 s. Trong mỗi chu kì dao động, thời gian lò xo bị dãn lớn gấp hai lần thời gian lò xo bị nén. Lấy \[g={{\pi }^{2}}\]m/s2. Biên độ dao động của con lắc bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook