Vật rắn là vật mà khoảng cách giữa hai điểm bất kì của vật

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook