Vì sao hệ tuần hoàn của thân mềm và chân khớp được gọi là hệ tuần hoàn hở?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook