Vì sao việc đánh chiếm pháo đài Ba-xti đã mở đầu cho thắng lợi của cách mạng Pháp?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook