Vị trí của nguyên tố X có Z= 23 trong hệ thống tuần hoàn là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook