Việc đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất đã có ý nghĩa gì đối với ngành trồng lúa nước ta?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook