Việc kí kết hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) và tạm ước 14-9-1946 đã phản ánh điều gì của nhân dân Việt Nam?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook