Việc làm nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm của công dân đối với chính sách đối ngoại?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook