Việc triều đình nhà Nguyễn kí Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884) chứng tỏ triều đình nhà Nguyễn đã

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook