Viết \(500\,c{m^2}\) dưới dạng phân số với đơn vị là mét vuông.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook