Viết các số tự nhiên sau bằng số La Mã: \(34;47;1000\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook