Với \(a,b\) bất kỳ. Chọn khẳng định sai.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook