Với ba chữ số \(5;2;6\) có thể viết được bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook