Với F là độ lớn của mỗi lực, biểu thức tính mô men ngẫu lực M = F.d thì d là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook