Với giá trị nào của \(x\) thì \(B\) xác định.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook