Với $x \ne y$, hãy viết phân thức $\dfrac{1}{{x - y}}$ dưới dạng phân thức có tử là ${x^2} - {y^2}$.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook