Với \(x,y\) bất kỳ. Chọn khẳng định đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook